Thùng rác 240


MSP:


Màu sắc

Kích thước Cao 104 cm, đường kính miệng 71-56cm, đường kính đáy 47-43.5 cmScroll