Chậu hoa


MSP:

Ký hiệu Đường kính miệng (cm) Đường kính đáy (cm) Chiều cao (cm) Chiều ngang (cm) Chiều dài (cm)
FI-30
FI-35
FI-45
FI-55
FI-65
30
35
45
55
65
17
20
25
31
36.5
26
31
40
49.5
58.5
   
RP     22 22 76
Scroll