Chụp đèn


MSP:


Màu sắc
Ký hiệu Đường kính miệng (cm) Đường kính thân (cm)
LP-8
LP-10
LP-12
LP-14
LP-16
LP-18
LP-20
9.5
9.5
9.5
12
12
15
15
20.32
25.4
30.48
35.56
40.64
45.72
50.8
 
Scroll