Thùng rác 120


MSP:


Màu sắc

Kích thước Cao 94cm, đường kính miệng 45-55cm, đường kính đáy 30-40cmScroll