Thùng rác 160


MSP:


Màu sắc

Kích thước Cao 100 cm, đường kính miệng 50.5cm, đường kính đáy 38 cmScroll