Pallet


MSP:


Màu sắc
Ký hiệu
Symbol
Chiều cao
Height
(cm)
Chiều ngang
Width
(cm)
Chiều dài
Length
(cm)
P-17 16 100 120
P-18 16 100 12O
P-19 16 100 120
P-20 16 100 120
P-21 16 100 120
P-22 16 100 120
Scroll